Surbundsplanter

 

Surbundsplanternes vækstkrav

Surbundsplanternes helt afgørende vækstkrav er som navnet antyder, at de kræver sur bund for at trives optimalt. Det er de færreste steder vi her i landet fra naturens side har dette krav opfyldt – så dette krav må vi som udgangspunkt selv skabe.

Derfor planter man aldrig egentlige surbundsplanter ud i almindelig havejord, men laver et egentlig surbundsbed bestående af ren sur sphagnum af god grov kvalitet. herved opfyldes surbundsplanternes krav om ikke kun sur "jord" men også om god tilgang på ilt til rødderne.

Sphagnum af dårlig kvalitet og dermed ofte billig er for omsat/nedbrudt og har dermed ikke den luftige konsistens som kvalitetssphagnum har og man får dermed et dårligere resultat.

Kvalitetssphagnum er lys og klumpet/knoldet – jo mørkere sphagnum'en er jo dårligere kvalitet og jo mere omsat er den. Når man anlægger et surbundsbed er det vigtigt at holde sig for øje, at udgiften til sphagnum godt kan overstige udgiften til planterne.

Mange surbundsplanter vokser i naturen i fugtige miljøer og derfor er det vigtigt at man er opmærksom på at et surbundsbed skal passes med vand – afhængigt af den naturlige nedbør selvfølgelig. Ingen surbundsplanter tåler udtørring så derfor er det lige så vigtigt for at få succes med sit surbundsbed at dette ikke tørrer ud som at man bruger den rigtige sphagnum.
Lysforholdene omkring et surbundsbed er ikke helt så afgørende, da man med sit valg af planter sagtens kan få et fint bed om der er fuld sol hele dagen eller om der er en del skygge. Så godt som alle Dværg-Rhododendron og Rhododendron yakushimanum-hybriderne trives særdeles fint med fuld sol. Mange af de øvrige "klassiske" sorter af Rhododendron kan også gro her, men trives også i lys skygge. Hemmeligheden ved at få sine Rhododendron til at trives i fuld sol er at jorden ikke tørrer ud. Ingen Rhododendron trives i dyb skygge.
Som hovedregel kan det siges at man kan lave sit surbundsbed stort set alle steder -
lysåbent midt i haven eller imellem træer, bare man sørger for at skabe tilstrækkeligt lys ned til bedet sådan at der ikke er kraftig skygge.
Bedst resultat får man hvis der er rimeligt læ det pågældende sted.